tractor image

    เราเป็น บริษัทฯ ผู้นำเข้ารถแทรกเตอร์มาตรฐานแถบยุโรปตะวันตก มีหลากหลายประเภท อาทิ รถแทรกเตอร์ฟอร์ด นิวฮอลแลนด์ คูโบต้า อิเซกิ เครื่องอัดฟาง และอื่นๆ เป็นรถไถที่เหมาะกับงานทุกประเภท ทั้งงานสวน งานไร่ งานนา และงานเจาะต่างๆ
     นอกจากนี้ยังจัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถ อะไหล่รถไถนำเข้าจากยุโรป และเครื่องมือการเกษตรทุกชนิด ในราคาพี่น้อง

สินค้าของกลุ่มบริษัทในเครือ ช.ด่านช้าง

รถไถฟอร์ด รถไถนิวฮอลแลนด์

รถไถฟอร์ด นิวฮอลแลนด์
(Used Tractor)

รถไถฟอร์ด รถไถนิวฮอลแลนด์ รถไถรถแทรกเตอร์ยอดนิยม ที่ผู้ใช้งานทั่วไปใช้กันมายาวนาน รถไถเก่ามือสองนำเข้าจากต่างประเทศ

รถไถฟอร์ด รถไถนิวฮอลแลนด์
รถไถคูโบต้า อิเซกิ

รถไถคูโบต้า รถไถอิเซกิ
(Used Compact Tractor)

รถไถเล็ก รถไถคูโบต้า รถไถอิเซกิ รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ผู้ใช้ไว้วางใจในคุณภาพ เป็นรถไถเก่ามือสองนำเข้าจากต่างประเทศ

รถไถคูโบต้า รถไถอิเซกิ
เครื่องอัดฟาง เบเลอร์

เครื่องอัดฟาง
(Used Baler)

ศูนย์รวมเครื่องอัดฟางเก่ามือสองเก่านอกสภาพดี ทั้งเครื่องอัดฟางแบบก้อนกลม (เครื่องม้วนฟาง) และเครื่องอัดฟางแบบก้อนเหลี่ยม

เครื่องอัดฟาง
 
อะไหล่รถไถเก่า-ใหม่

อะไหล่รถไถ เครื่องอัดฟาง
(Spare Parts)

อะไหล่รถไถ เครื่องอัดฟาง อุปกรณ์การเกษตร ครบครัน เช่น อะไหล่ของรถไถฟอร์ด นิวฮอลแลนด์ นำเข้าจากต่างประเทศ

อะไหล่รถไถ เครื่องอัดฟาง